مجموعه ای از حسین عشق علی در یوتیوب
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca
آه اي شبان نيکو بيا اگر آواز يهوه را بشنويد اگر دنيا زده قلبت شکسته اگر کسي ميخواهد پيروم باشد بايد اگر کسي ميخواهد پيروم باشد آه چه زيباست که شوند جمع آه خداوند شبان من است اکنون آمده ايم به حضورت عيسي تند اکنون آمده ايم به حضورت عيسي آرام اکنون آمده ايم به حضورت عيسي آرامي جان تو اي معبود جانم آسمانا آسمان توئي تنها شاهدم آزاد شدم با خون او اي خالق اين جهان اي خداوند پر جلالم اي تمامي روي زمين خداوند را عبادت نمائيد اي تمامي زمين خداوند را آواز شادماني دهيد اي خالق يگانه، اي نور جاودانه او اينجاست، او اينجاست، او اينجاست او زنده است او قادر است او عيسي است اوست خداي قادر شفيع و هم ناظر اي دوست بيا راحت اين قلب حزين باش اي فرزندان نور گرد هم بيائي اي فروغ جاودان اي عيسي با مرگت لعنت و موت را برداشتي اي عيسي منجيم با صداي فريبرز اي عيسي نزدم بيا با صداي سايه
مجموعه درس های ابدیت با عیسی مسیح قسمت اول نجات قسمت دوم کتاب مقدس قسمت سوم دعا قسمت چهارم مسیحیت چیست؟ قسمت پنجم فیض و شریعت قسمت ششم روح القدس قسمت هفتم کلیسا قسمت هشتم بخشش