بنابراين ‌چون ‌اين ‌خدمت ‌را داريم‌، چنانکه رحمت ‌يافته‌ايم ‌، خسته ‌خاطر نمي شويم ‌
فصل 1- پيدايي کليساهاي ارتودکس و کاتوليک فصل 2- ديدگاههاي کليساهاي کاتوليک و ارتودکس فصل 3- آغاز نهضت پروتستان- مارتين لوتر فصل 4- ژان کالون و کليساي پرزبيتري فصل 5- کليساي انگليکن / اسقفي فصل 6- کليساي باپتيست فصل 7- نهضت‌هاي پروتستان‌هاي ناراضي فصل 8- نهضت پنطيکاستي فصل 9- نهضت‌هاي کريزماتيک و کليساهاي غير فرقه‌اي فصل 10- جمع‌بندي فصل 11- تأملي بر ضرورت آگاهي از تعاليم فرقه‌هاي مذهب پروتستان
توجه
چرا در جهان مسيحيت اين همه کليسا و فرقه هست؟ تفاوت اين کليساها و فرقه‌ها چيست؟ کاتوليک‌ها و پروتستان‌ها چه تفاوتي با هم دارند  اينها سؤالاتي است که معمولاً براي ما ايرانيها مطرح است. اين کتاب مي‌کوشد به اين سؤالات پاسخ دهد
مسائلي که باعث ايجاد کليساهاي مختلف شده است، نياز به مطالعه دقيق تاريخ و نيز آگاهي از پيچ و خمهاي مباحث الهياتي دارد که طبعاً مستلزم تحقيقي گسترده و کتابي حجيم است. طبعاً مطالعه چنين اثري نياز به صبر و حوصله فراوان دارد
قصد ما در اين کتاب اين نيست که وارد جزئيات تاريخ شويم يا (به)مسائل پيچيده الهياتي شويم که موجب پيدايي شاخه‌ها و فرقه‌هاي مختلف مسيحيت گرديد. کوشش ما اين است که چگونگي پيدايي آنها را تا حد امکان ساده و مختصر بيان کنيم تا خوانندگان ايراني بتوانند درکي اجمالي از اين فرقه‌ها داشته باشند. هر اثري که وارد جزئيات تاريخي و الهياتي نشود، طبعاً از دقت کافي برخوردار نخواهد بود. ما کوشيده‌ايم ضمن حفظ اختصار و ايجاز، مطالب را با دقتي نسبتاً مناسب ارائه دهيم
در اين کتاب کوتاه ما توانسته‌ايم تنها به کليساهاي اصلي مسيحيت بپردازيم. طبعاً شاخه‌هاي ديگري نيز وجود دارند که تشخيص داديم براي چنين اثري مختصر از اولويت برخوردار نيستند. بايد يادآور شد که امروزه فرقه‌هايي چون شاهدان يهوه و مورمون‌ها نيز وجود دارند. شرح آنها در کتابچه ديگري به قلم همين نويسنده به چاپ رسيده است که خوانندگان علاقمند را به مطالعه آنها دعوت مي‌کنيم
ما نهايت تلاش خود را کرده‌ايم که بي‌طرفي را حفظ کنيم و تنها از ديد پژوهشي به آراء کليساهاي مختلف بپردازيم. لذا در اين کتاب هيچ بحث ارزشي يا نقد و تحليلي در باره آراء و ديدگاههاي کليساها نخواهيد يافت
تماس با ماکتابخانهدربـاره ماموعظهويـدئـوهاوسرودهاآنچه بايدبدانيمصفحه اصلي
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca