صفحه اصليآنچه بايد بدانيمويـدئـوها و سرودهاموعظهدربـاره ماکتابخانهتماس با ما
www.abadiyat.com. All rights reserved.powered by
www.bestwebsite.ca
ساير سايتهاي مسيحي
تماشاي فيلم عيسي مسيح به زبان لری شبکه خبر مسيحيان فارسي زبان راديو تلويزيون هاي مسيحي بازخواني امثال سليمان پخش آنلاين شبکه هفت تلویزیون انجیلی کرد آيه ياب کتاب مقدس کتابخانه مسيحي کانال محبت راديو مژده نزد عيسي TV افــغان
ارســـال پــرسشها
  بخــــش پـــرسش و پــاسخ
فايــــل فيلتــر شکـــن
خوانده شده‌ايم يا برگزيده هستيم؟ ده‌يک در کتاب‌مقدس آشنايي‌با کتابِ مقدس‌مسيحيان آيا مسيحيان بايد به شريعت موسي عمل کنند تثليث چيست؟ تعميد روح يعني چه ؟ آيا چيزي به عنوان "زندگي پس از مرگ" وجود دارد؟ روزه عشاء رباني يا شام آخر عيد قيام و يا عيد پاک هر دو داراي يک معنا هستند کريسمس يا تولد عيسي روح‌القدس چرا در جهان مسيحيت اين همه کليسا و فرقه هست؟
زندگي عيسي مسيح بر اساس انجيل لوقا- دوبله فارسي
 
کتاب مقدس
. ايمان دارم سال نو سال معجزه است سال بركت و عشق و محبت سلامتي شادي است . برکت خداوندمان عيسي مسيح با شما?
ابديت با عيسي مسيح قسمت اول نجات
ابديت با عيسي مسيح قسمت دوم کتاب مقدس
ابديت با عيسي مسيح قسمت سوم دعا
قسمت پنجم فيض و شريعت
قسمت چهارم مسيحيت چيست
قسمت ششم روح القدس
ابديت با عيسي مسيح قسمت هشتم بخشش ابديت با عيسي مسيح قسمت هفتم کليسا